Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony gaze-x.com zwanej dalej Serwisem.

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Gaze-X Sp. z o.o. mająca siedzibę pod adresem: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych przestrzegamy zasad, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Nasze działania są zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików „cookies”
Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności Serwisu. W przypadku zmiany Polityki prywatności zostanie ona opublikowana naszej na stronie internetowej.
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności zapraszamy do kontaktu z wykorzystaniem danych publikowanych w Serwisie.

Wersja Polityki Prywatności z dnia 05.10.2022.